Varhanářská dílna Kánský a Brachtl

Římskokatolická farnost Chyšky


Vážení,
dozvěděl jsem se, že chystáte projekt na stavbu nových varhan pro farní kostel v Chyškách, který by měl realizovat renomovaný italský varhanář Giovanni Pradella. Byl jsem požádán o vyslovení názoru k tomuto záměru.
Ač osobně pana Pradellu neznám, byl jsem o jeho umění dostatečně informován. A to našim současným zaměstnancem, který u varhanáře v Itálii nějakou dobu pracoval. Podle těchto informací si myslím, že se jedná o velice erudovaného a zručného varhanáře, který má velké zkušenosti ve stavbě menších nástrojů a v restaurování historických italských varhan. V jeho dílně je kladen důraz na řemeslnou kvalitu nástrojů, navíc je výsledek práce podložen vysokou kvalitou intonačních schopností varhanáře. A právě intonace, která čerpá z italských vzorů, je hlavní předností Pradellovy dílny.
V případě realizace tohoto nástroje se bude jednat o výjimečný počin v rámci kulturního obohacení naší země. Určitě zde vznikne pozoruhodný a osobitý nástroj s „novým“ zvukem, který může být inspirací pro vnímavé české varhanáře. A to je právě důvod, proč bych stavbu těchto varhan podpořil.
Naše Varhanářská dílna se snaží přispívat ke zlepšení varhanářského řemesla naší země. Naším kolektivem prošlo za léta několik varhanářských učňů, z kterých se dnes stali mistři svého řemesla. I když už ve svých dílnách. Přesto mají naší podporu, pokud odvádějí dobré řemeslo.
Takže přeji zdar Vašemu dílu a již se na varhany těším.


Mgr. Jaromír Kánský
Varhanářská dílna Kánský a Brachtl
www.kansky-brachtl.cz