Pier Damiano Peretti

Všem, kterých se to týká

 

S Giovannim Pradellou jsem v kontaktu po mnoho let. Měl jsem možnost poznat mnoho jeho nástrojů. V současné době působím v Severní Itálii jako konzultant v jednom velkém varhanním projektu, na němž se podílím.
Giovanni Pradella patří k nejlepším italským varhanářům, a to nejen v rámci jeho generace. Jeho nástroje se vyznačují jasnou identitou a navazují na evropskou tradici, aniž by ztrácely kontakt se zvukovými očekáváními dneška.
Pradellova díla jsou charakteristická mistrovskou vyvážeností mezi uměleckou přesvědčivostí a spolehlivým řemeslným zpracováním. Na jeho nástrojích se snoubí neprůmyslová, historicky informovaná technika s moderními očekáváními kladenými na funkcionalitu.
Pradella taktéž úspěšně ukázal, že zvládá každou mezní situaci – dokáže vyvíjet inovativní a přesvědčivé návrhy pro moderní stroje či nesnadné architektonické podmínky.
Pozoruhodná vlastnost Pradellových varhan tkví v estetické kvalitě jejich skříní. Není snadné najít takovou harmonii mezi akustickým a optickým designem; možná se to stane jeho specifikem.
Spolupráci s „Bottega organara G. Pradella“ jsem zažil jako příklad co do spolehlivosti a poctivosti.
V tomto smyslu neváhám vřele doporučit tuto firmu a vyjádřit ocenění její práci.

 

Pier Damiano Peretti
profesor varhan na Univerzitě hudby a múzických umění, Vídeň