O varhanách

 

Texty z knihy:

Meinrad Walter: VARHANY, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2013

 

 

Varhany jsou pro můj zrak i sluch královnou všech nástrojů.
Wolfgang Amadeus Mozart

 


V dnešním uspěchaném a přetechnizovaném světě mají varhany tu magickou moc oslovit v nás ony hlubší sféry našeho bytí, přivádět nás ke klidu, k usebrání, k meditaci.
Petr Eben

 


Dnes konečně promluvil nový hlas

Skleničky na víno mezi naříznutými píšťalami,
mezi oblouky, kruhy, pásy z hruškového dřeva,
skvějí se na řemeslnickém stole kytice karafiátů.
Panu Gottfriedu Zachariasi Silbermannovi,
velmistru klavírní a varhanní stavby,
který vymyslel mnohé vynikající nástroje,
se po dlouhém boji s cínem a závity šroubu
podařilo dosáhnout příznivého tónu.
Dnes konečně promluvil nový hlas.

 

Píšťala stojí, k varhanám připojena,
vstupuje učedník, hraje starší tovaryš,
mistr sedí, hlavu hluboko sehnutou.
Chvěje se to, cuká to,
šumí to jako vlna.
Pozvedá čelo, radostí uzarděný,
tak to přece od Pána Boha odkoukal,
tak slyšel zvuk,
mořský příboj na flétnu hraje,
flétnou moře tě nazývám, mořský příboji.
A stále hmatá a zkouší starší druh,
hluboko visí mistrova hlava, těžká jako hrozen.
A stále se zachvívá a v nástroji šumí vlna.
Moře je v jeho světnici.

Ernst Lissauer

 

 

Plícemi jsou měchy,
krkem je vzduchová trubka a ventily,
zuby jsou postavené jako principál,
jazyk je hbitá klávesnice,
avšak srdce člověka je varhaníkem, který skrze nebeského Kapelníka, Mistra milosti a síly Ducha svatého, musí ochotně vést a vázat Boží zpěv.

M. Christoph Frick

 


Z jednoho předměstského kostelíka jsem jednou zaslechl hrát varhany. Bylo zavřeno, a protože ulice byla téměř liduprázdná, posadil jsem se vedle kostela na patník, ohrnul si límec kabátu a naslouchal. Varhany nebyly velké, ale dobré, a hra byla neobyčejná, vyjadřovala zvláštní, nanejvýš osobní vůli a houževnatost, znělo to jako modlitba. Měl jsem pocit, že ten člověk ví, co hraje, ví, co je v té hudbě skryto za poklad, a že o ten poklad usiluje a doráží na něj a dobývá ho, jako by šlo o jeho vlastní život. Co do techniky hudbě příliš nerozumím, ale právě takovémuto vyjádření duše jsem instinktivně rozuměl už od dětství a hudebnost v sobě pociťoval jako něco samozřejmého.

Tou hudbou sděloval touhu: nejvroucnější uchvácení světa i zas jeho nejdivočejší odvrhnutí, palčivé naslouchání vlastní temné duši, opojnou odevzdanost a z hloubi jdoucí pátrání po zázračnu.

Hermann Hesse

 

 

Právě varhanní hudba umí jedinečným způsobem, beze slov, tlumočit liturgická tajemství, tlumočit je a podporovat uctívání v duchu a pravdě (Jan 4,23). Ať se její řeč, srozumitelná všem lidem bez hranic, stane poslem lásky a míru!

Jan Pavel II. při žehnání varhan

 

 

K Bohu odkazuje každá kvalitní hudba. Bohatství tónů varhan ovšem převyšuje ostatní nástroje. Dokáží totiž odrážet všechny sféry lidské existence i připomínat nekonečnost Boží.

Benedikt XVI.

 


Žalm 150 hovoří o trubkách a flétnách, harfách a citerách, cimbálech a tympánech: všechny tyto hudební nástroje jsou vyzvány přispět ke chvále Nejsvětější Trojice. Varhany se svými četnými píšťalami a rejstříky by měly formovat celek v našem nahlížení na hodnoty. Pokud se tam či onde něco zablokuje, je-li jedna píšťala rozladěna, slyší to v první chvíli snad jen cvičený sluch. Ale pokud je jich rozladěno více, pak se nesoulad zvětšuje a stává se nesnesitelným. Také píšťaly těchto varhan jsou vystaveny teplotním změnám a faktorům opotřebování. A to je obraz našeho společenství. Jako má ve varhanách ruka odborníka převádět disharmonie do souzvuku, tak bychom také měli v církvi v různosti darů a charizmat nacházet za pomoci společenství víry stále nové akordy Boží chvály a bratrské lásky. Čím více se prostřednictvím liturgie necháme proměnit v Krista, tím více budeme schopni proměnit také svět vyzařováním dobroty, milosrdenství a Kristovy lásky k lidem.
Benedikt XVI.