Edoardo Maria Bellotti

Dámy a pánové,

 

s velkým potěšením Vám doporučuji varhanního stavitele Giovanni Pradellu. Znám ho od roku 2000 a měl jsem příležitost vidět nové varhany a historické nástroje, které opravoval, a s velkým uspokojením na ně hrát.
Pradella ve svých varhanách používá materiály nejlepší kvality a při stavbě následuje tradiční postupy, jako např. odlévání kovových píšťal na písku a historický způsob intonace a ladění.
Zaručuje to varhany s vyšší odolností a vysokou kvalitou zvuku.
Při návrhu navazuje na starou tradici, která vždycky zvláštním způsobem přihlížela k liturgickým požadavkům.
Giovanni Pradella – navíc ke svému mistrovství ohledně varhan a varhanní historie – vkládá do své práce nadšení a lásku, která vyzařuje z vysoké kvality všech jeho nástrojů.

S uctivým pozdravem,

 

Edoardo Maria Bellotti
profesor varhan na Vysoké škole pro umění a hudbu, Brémy
a
docent na Eastmanově hudební škole při Univerzitě v Rochesteru (USA)